Real Meetings

Möten på riktigt

Under konceptet Real Meetings skapar Fråga Lou ​tillsammans med fastighets- och samhällsbyggnad-​branschens ledande aktörer, mötesplatser avsedda ​att främja en kreativ och konstruktiv dialog om de ​möjligheter och utmaningar som branschen står inför.


Varje år anordnar vi tre till fyra endagsevent med ​fokus på marknadens olika segment och i slutet av ​sommaren anordnar vi flaggskeppseventet Real ​Meetings Summit i Helsingborg för att i en trevlig ​miljö utbyta kunskap, inspireras och knyta nya ​kontakter, med såväl det offentliga som ​branschkollegor.

Kommande event

Real ​meetings

SUMMIT

Fastighetsbranschens ​nya innovativa ​mötesplats är tillbaka!

28-29 AUGUSTI

2024

Möt 300 av den svenska samhällsbyggnads-​sektorns högre beslutsfattare för konstruktiv, ​förutsättningslös dialog om samhällsviktiga ​frågor som på ett eller annat sätt påverkar ​fastighetsaffären.

CLARION SEA U | HELSINGBORG

REAL MEETINGS - SUMMIT

Real Meetings Summit är vårt flaggskeppsevent. Den 28-29 augusti ​samlar vi cirka 300 av den svenska samhällsbyggnadssektorns högre ​beslutsfattare, i såväl privat som offentlig sektor, i vackra Helsingborg ​för konstruktiv, förutsättningslös dialog om samhällsviktiga frågor ​som på ett eller annat sätt påverkar fastighetsaffären. Samtalen ​varvas med högklassiga keynotetalare och diverse inspirerande ​nätverksaktiviteter som bidrar till att skapa långsiktiga relationer, för ​branschens och samhällets utveckling.


Det förutsättningslösa och konstruktiva samtalet i mindre grupp är ​grundfundamentet i Real Meetingskonceptet men utöver det handlar ​det mycket om det personliga mötet. Därför uppmuntrar vi ​partnerbolagen att arrangera en egen nätverksaktivitet under ​dagarna. Det kan exempelvis vara en cocktail på stan, en ​stadsvandring eller varför inte en krockettunering, som vi tar med i ​det officiella programmet.


Under middagskonceptet ”Dinner with Friends” beger vi oss ut på ​stadens många fina restauranger för en god middag och trevliga ​samtal i mindre sällskap för att senare på kvällen samlas på The Tivoli ​för Real Party.


Partnerföretag ges möjligheten att påverka både vilka som deltar och ​vilka ämnen som diskuteras i samtalen.

KEYNOTESPEAKERS 2024

America’s critical election and its meaning ​for the future of democracy

DR. Leslie Vinjamuri

Professor i internationella relationer

Pax Europaea – how sustainable is it ​and how great is the risk of world war?

DR. Karin Von Hippel

Generaldirektör, tankesmedjan Royal ​United Services Institute

The price of money? Interest rates in a ​forward-looking historical perspective

Edward Chancellor

Finanshistoriker, författare och ​journalist

Riksbanken om den svenska penning-​politiken

aino bunge

Vice riksbankchef

PARTNERS 2024:

Senior Learns to Be a Patient in Occupational Therapy

Real ​meetings

samhälls-

fastigheter

Vilken framtid går ​samhällsfastigheter till ​mötes?

22 oktober, 2024

10.00 - 16.00

Välkommen till en djupdykande diskussion ​om samhällsfastigheten som fenomen, ​dess roll i det moderna samhället och ​framtidens dito.

elite PALACE hOTEL | STOCKHOLM

Vilken framtid går samhällsfastigheter ​till mötes?

Efter att ha legat i träda en längre tid har marknaden för ​samhällsfastigheter i Sverige börjat vädra morgonluft igen. Det kan ​härledas dels till att behovet för moderna och ändamålsenliga lokaler ​alltjämt är stort, dessutom har nya delsegment tillkommit, dels till att ​större utrymme skapats på marknaden när en av dess giganter ​ryggat tillbaka. Hursomhelst går samhällsfastigheter som ​tillgångsslag onekligen en spännande framtid till mötes. Den är på ett ​sätt ett derivat på samhällets utveckling och när Sverige tar klivet in i ​framtiden kommer samhällsfastigheter att göra detsamma. Frågan är ​bara i vilken takt och vad som händer härnäst? Klart är att framtiden ​ställer andra krav på samhällsfastigheter, där brukares och personals ​behov får mer fokus, och fastigheternas flexibilitet likaså men även ​hållbarhet. Oklart är vad det får kosta men även frågan om vem som ​ska äga och drifta fastigheterna är ännu till stora delar obesvarad.


Varmt välkommen att på förutsättningslöst ​och konstruktivt sätt ​diskutera dessa frågor på Real Meetings Samhällsfastigheter 2024.

Program för 2024 presenteras här inom kort.

SAMTALSÄMNEN I URVAL (fr 2023)

Vem är lämplig ägare av samhällsfastigheter?


Hur gör vi försörjningen av samhällsfastigheter ​konjunkturoberoende?


Vad utmärker framtidens hållbara ​samhällsfastighet?


Samhällsfastigheten som katalysator för folkhälsa, ​trygghet och integration


Vilka krav ställer framtiden på myndigheternas ​kontor?


Är samhällsfastigheter den självklara bron mellan ​generationer?


Trygghetsboende – en ödesfråga för kommunerna?


Samhällsfastigheter – privat eller offentlig ​angelägenhet?


Hur krokar vi arm mot ensamhet?


Hur höjer vi nivån på Sveriges äldreboenden?


Framtida investeringsbehov i samhällsfastigheter

Säkerhetsfastigheter - en marknad i vardande

Hur ska samhällsfastigheter värderas och ​finansieras?


PARTNERS 2023:

Genomförda event

Visby

Real ​meetings

Almedalen

Almedalen -

den demokratiska ​mötesplatsen


vecka 26, 2024

tisdag - fredag

Med starkt engagemang, kunskap samt ​stor eventkompetens hjälper vi er att göra ​Almedalen till den fantastiska mötesplats

det kan vara!


ADELSGATAN 25 | VISBY

REAL MEETINGS - ALMEDALEN EDITION

2024 arrangerar vi tillsammans med partners för tredje året Real ​Meetings - Almedalen Edition. Vi behåller kärnan i Real Meetings-​konceptet men anpassar det efter Almedalens förutsättningar. Med ​en kombination av öppet seminarium, slutna rundabordssamtal och ​mingel anammar vi allt det som gör Almedalen unikt.

Mötesplatsen mellan det offentliga och privata

Fastighetshubben är en ny mötesplats i Almedalen där ​politiker och ​tjänstemän från kommuner tillsammans med ​fastighetsbranschen ​kan utbyta idéer, förmedla kunskap, ​bygga relationer och diskutera ​fastighetsrelaterade frågor ​under både informella och formella ​former.


Från morgon till kväll, tisdag till torsdag, arrangeras ​frukostsamtal, ​seminarier, rundabordssamtal och mingel.


Välkommen till Fastighetshubben på Adelsgatan 25!


colorful buildings in visby sweden
Solid Circle

FASTIGHETs

HUBBEN

Almedalen

Hand Drawn Brushstroke

24 -28 juni

Adelsgatan 25

PARTNERS 2024:

Office desk

Real ​meetings

Kontor

Kontorsmarknad i ​brytningstid

7 FEBRUARI, 2024

10.00 - 16.00

Välkommen till en djupdykande diskussion ​om kontoret som fenomen, dess roll i det ​moderna samhället och framtidens dito.

KONTORSMARKNAD I BRYTNINGSTID

De senaste åren har många etablerade sanningar om kontoret ställts ​på ända. Det gäller inte enkom vårt sätt att arbeta och nyttja kontoret ​utan även dess tidigare ohotade status som stadens guldklimp, eller ​om man så vill som juvelen i fastighetskronan som betingar högst ​värde och attraktivitet. Samtidigt är kontoret långt ifrån bara en ​arbetsplats. Det är en mötesplats, det är navet i den moderna staden ​och som sådant en katalysator för stadsutveckling, för kreativitet och ​i slutändan för tillväxt.


Sanningar må vara etablerade men likväl ligger det i deras natur att ​med jämna mellanrum ifrågasättas och likt andra samhällsfenomen ​måste även kontoret utvecklas för att bestå och inte täras av tidens ​tand.


Hur klarar kontorsmarknaden de postpandemiska utmaningarna, hur ​attraktiva är kontor som investering och hur klarar sig staden och ​samhället utan kontoret?


Välkommen till en djupdykande diskussion om kontoret som ​fenomen, dess roll i det moderna samhället och framtidens dito.

SAMTALSÄMNEN I URVAL

Hur ser transaktionsmarknaden för kontor ut i ​Sverige i början av 2024?


Kontoret som katalysator för stadsutveckling


Återbruk - hur tar vi ett hållbart steg mot ​cirkularitet i samhällsbyggnadssektorn?


En kortare arbetsdag – hur påverkar det ​kontorsefterfrågan?


24-timmars staden – vilken roll kan kontoret spela i ​arbetet för en tryggare stad?


Kontoret som ekonomisk termometer


A-läge eller orten? Kan Stockholms närområden bli ​heta kontorslägen?


Utanför kontoret - hur skapar vi miljöer som ​främjar tillväxt?


Regionstädernas revansch - hur stor roll spelar ​kontoren?


Läge, läge, läge: Vilket är framtidens mest optimala ​kontorsläge?


Flexibelt, digitalt och analogt - hur skapar vi den ​bästa mixen?

PARTNERS 2024:

Modern Town Houses

Real ​meetings

bOSTAD

Hur löser vi ​bostadsekvationen?


24 april, 2024

10.00 - 16.00

Välkommen till en djupdykande diskussion ​om bostaden som fenomen, dess roll i det ​moderna samhället och framtidens dito.

elite MARINA tower | SALTSJÖKVARN

HUR LÖSER VI BOSTADSEKVATIONEN?

Efter en lång period med relativt gynnsamma förutsättningar för ​bostadsbyggande har detsamma kollapsat totalt i spåren av stigande ​inflation och räntor våren 2022. Detta är vanskligt av många ​anledningar, dels ur makroekonomisk synpunkt, dels samhällsdito ​men inte minst kanske ur social synpunkt.


Ett fungerande bostadsbyggande är en grundförutsättning för ​ekonomisk utveckling och i ett Sverige som generellt behöver växla ​upp för att bevara sin konkurrenskraft ter det sig tämligen som av ​största vikt att få fart på bostadsmarknaden och byggandet snarast ​möjligt.


Tiotusenkronorsfrågan är bara hur vi löser bostadsekvationen på ett ​långsiktigt hållbart sätt? Vilka reformer krävs och i brist på dem, hur ​kan marknadens aktörer lösa problemet givet dagens ramverk och ​förutsättningar?


Varmt välkommen till Real Meetings Bostad den 24 april.


PARTNERS 2024:

Bli partner

För att säkerställa hög kvalitet och en bra ​mix går det inte att köpa biljetter till Real ​Meetings. För att delta behöver du vara ​partner alternativt inbjuden/nominerade av ​någon av våra partners.


Som partner till Real Meetings ges ​möjligheten att påverka både vilka som ​deltar och vilka ämnen som diskuteras.


Vill du veta mer, kontakta oss!


Kontakt

LINDA LAGERDAHL

linda@fragalou.se

0709-96 66 98

NINA EKMAN

nina@fragalou.se

0735-20 17 92

SVERRIR THÓR

sverrir@fragalou.se

0762-50 77 45

Fråga Lou är ett kunskapsföretag med fokus på den nordiska fastighets- och samhällsbyggnadsbranschen. Bland våra egna koncept återfinns ​mötesplatserna Real Meetings samt poddarna Kvartalet och Fastighetspanelen men därutöver arrangerar vi seminarier och poddar å kunders vägnar.

Simple Facebook Icon
Simple Twitter Icon
Simple Instagram Icon

info@fragalou.se | Postadress: Sjudargårdsvägen 1, 193 31 Sigtuna | Besöksadress: Regeringsgatan 59, plan 8, Stockholm